Skip to content

Dagens moderna bluesmusik

Naturligtvis måste det finnas ett litet inlägg i denna blogg som tar upp den bluesmusik som finns idag. Är detta då det som kan kallas för den klassiska bluesen, eller har musiken förvanskats till att vara något den aldrig var avsedd att stå för? Nja, denna fråga skulle i så fall gälla alla typer av musik. Inom alla genrer har moderna stilar införts och därmed gjort musiken intressant och tillgänglig på det sätt som lyssnaren vill att den ska levereras på. Egentligen är det fantastiskt hur musik och olika stilar kan kombineras på ett sätt som skapar ett helt nytt och unikt sound. Med andra ord kommer bluesmusiken inte att ha förändrats till det sämre. Här handlar det om att den gamla stilen fortfarande finns, medan andra har skapats för att locka en helt annan publik.

ORIGINALMUSIKEN INOM BLUES

Helt naturligt kommer det att vara originalmusiken inom blues som står för allt det härliga som även dagens moderna toner skänker lyssnaren. Här handlar det enbart om att originalmusiken efter hand visade sig ha så stor bredd att den passade att implementera i nästan all annan musik. Här har bluesmusiken oftast kombinerats med mjuk rockmusik eller countrymusiken, vilken det helt enkelt passar allra bäst för. Hur som helst finns det de som även har förlagt bluesens toner i kombination med dansmusik och reggae, vilket också visat sig fungera på ett alldeles fantastiskt sätt. Helt enkelt är det så att bluestonerna tillför något till nästan alla annan musik som den utan dessa hade saknat.

DE STORA INOM DAGENS MODERNA BLUESMUSIK

Idag är det tre artister som står på toppen när det handlar om modern bluesmusik. Ja, kanske fyra om svenska Jill Johnson kanske kan få vara med i detta professionella och mycket populära gäng. Faktiskt är det så att många känner till Jill Johnson i Sverige, men det är i USA som hon med sin fantastiska rock- och countryblues har fått sitt stora genombrott. Här är hon enormt populär. Kanske ändå inte lika populära som den trio det talas om. I det fallet är den äldsta av dessa Walter Trout, som har nått otroliga framgångar inom bluesgenren. De yngre i trion är Beth Hart och Joe Bonamassa. Många gånger är det också vanligt att dessa två uppträder tillsammans på samma scen.

admin Administrator

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *