Skip to content

Bluesmusikens rytmiska toner

Något som står helt klart är att bluesmusiken har en rad magiska och mycket rytmiska toner. Här handlar det om långsamma takter som talar till hjärtat och sinnet. Detta är precis det som tillsammans med de många tragiska texterna bidrar till bluesmusikens storhet. Det är just takten och rytmen som gör bluesen unik. Här handlar det om att känna till grunderna inom bluesen för att kunna spela och utföra dessa låtar. Det hela började under början av 1900-talet. De första årtiondena av detta sekel var det inte klart rörande om vilket antal takter och ackordväxlingar som bluesmusiken skulle spelas i. Kanske var det egentligen detta som gjorde bluesmusiken så unik som den faktiskt var från början.

Det var först under 1930-talet som detta i stort sett standardiserades. Här skulle bluesmusik bestå av 12-takters rytm. Nu var detta naturligtvis inget som gjorde att musikstilen på något sätt tappade i popularitet, utan enbart att det blev enklare att definiera musikstilen för de som spelade och lyssnade. Många gånger spelas blues i C-dur men det är också vanligt att spela denna musik i tonarten moll. Inom denna musik finns det också något som kallas för att färga ackorden. I detta fall spelas ackorden i det som bär namnet durseptimackord. Nu kommer det dock inte alltid att vara standardiserat, utan bluesmusik förekommer även i åtta samt sexton takters ackord.

DE BLÅ TONERNA I BLUESMUSIKEN

För att det som framförs på ett instrument som passar ska kallas för bluesmusik, så måste detta vara skapat och spelas på ett melodiskt sätt. Här kommer detta melodiska underverk att skapas av att tredje, femte och sjunde tonerna sänks. Detta har fått namnet ”de blå tonerna”. I och med att tolv-takt hade använts i hundratals år innan bluesmusiken, så var detta inte alls det som skapade det unika med bluesen. Det var helt enkelt sänkningen av tredje, fjärde, sjunde och eventuellt även den femte tonen i den rytmiska melodin som revolutionerade bluesmusiken. Detta är något där också en gitarrist eller en pianist inom bluesen kan spela både höga och sänkta toner på samma gång. Det som kallas för bluesskalan går oftast i tonarten moll, men spelas även i blueslåtar i dur.

FÖR DIG SOM BARA LYSSNAR SPELAR TAKTEN INGEN ROLL

Naturligtvis kommer alla dessa typer av takter vara tillägnade alla de som är aktiva artister inom bluesmusiken. För dig som bara är älskare av denna musikstil kommer det vara den kompletta känslan denna musik ger som är det viktiga. Bland de som lyssnar finns det i stort sett tre olika läger. Här är det de som gillar den gamla originalbluesen med de historiska svarta artisterna. Sedan finns det de som gillar den typ av blues som framförs av vita artister i modern tappning. Detta är fortfarande mycket likt originalbluesen, med enda skillnaden att det är modernare och lite hårdare. Den tredje gruppen är de som väljer en kombination av blues och en annan genre i musikens värld. I det fallet är det oftast rytmisk rock som blandas med dessa toner.

admin Administrator

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *